Valná hromada 9. 1. 2010

19.01.2010 18:08

V sobotu dne 9. ledna 2010 se uskutečnilo od 14:00 hodin zasedání valné hromady. V úvodu starosta sboru Miloš Křivinka přivítal nejen členy, ale zejména čestné hosty.

 

Valná hromada schválila:

  • Zprávu o hodnocení činnosti MHJ HS Hrušky za rok 2009
  • Zprávu o hodnocení činnosti jednotky za rok 2009
  • Pokladní zprávu včetně zprávy revizní komise
  • Plán činností na rok 2010
  • Přijetí nových členů (5 osob)
  • Změnu ve složení výboru (za odstupujícího Josefa Šmída byl zvolen Miroslav Krejzlík)

 

Valná hromada uložila členům výboru:

  • Zorganizovat tradiční Ostatky (13. 2. 2010)
  • Zajistit aktivní účast a pomoct při organizaci dětského dne v Hruškách a na RS Prudká
Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.