Povodeň 2. - 4. 6. 2010

05.06.2010 13:56

Silné a trvale deštivé počasí mělo své následky také v obci Hrušky. Nejprve byl pod vodou park za mostem v "Chaloupkách". Hladina několikrát opadla a s příchodem dalšího silného deště opět stoupala. To byl však pouze počátek údálostí, které pak rychle následovaly.

 

První den

Dne 2. 6. 2010 byl již v 9:15 hodin vyhlášen poplach. Voda z Rakůvky se přelila přes břeh (u soutoku s řekou Litavou) a postupně zaplavovala nejbližší okolí. Došlo rovněž k rozvodnění obou rybníků a prostupování vody do přilehlých obytných domů a zahrad. Všichni členové výjezdové jednotky a dobrovolní hasiči se podíleli na vystavění hráze z pytlů s pískem. U záchranných prací nechyběli také občné Hrušek, kteří přišli na výzvu starosty obce a dobrovolně pomáhali. Během celého dne probíhalo pytlování a postupně byla vybudována pravá hráz toku. Předpověď počasí nebyla vůbec příznivá, a proto hasiči celou noc hlídkovali u obou vodních toků.

 

Druhý den

Dne 3. 6. 2010 pokračovalo pytlování a dostavba hráze. Záchranné práce byly ukončeny v pozdních večerních hodinách. Jednotka hasičů dále situaci u řeky monitorovala a vyhodnocovala případná rizika.

 

Třetí den

Dne 4. 6. 2010 srážky ustaly a voda ze zaplaveného území začala velmi pomalu klesat.  Proto bylo zahájeno odčerpávání vody. Na pomoc přijel také hasičský sbor z Křenovic a Šaratic. Součástí čerpání vody byl rovněž výlov ryb, které se díky povodni dostaly mimo rybník.

 

Foto zde.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.