Oslava výročí 130 let sboru 12. 5. 2018

22.05.2018 20:06

V letošním roce si hasiči z Hrušek připomněli své významné výročí. Myšlenka na založení hasičského sboru v Hruškách vznikla již v roce 1887, kdy hořel velkostatek Jindřicha Jirků. Časté požáry v obci a okolí byly podnětem pro seskupení dobrovolníků, kteří by zajišťovali obyvatelům Hrušek pomoc a vyjeli k hašení ohně. K posvěcení a zaregistrování sboru však došlo až 3. června 1888, proto je v roce končícím osmičkou oslavován jeho vznik.

 

Při příležitosti tohoto výročí připravili hasiči bohatý celodenní program. V prostorách hasičky byla nainstalována výstava. V prvním patře si mohli zájemci prohlédnout kroniky, dokumenty, fotografie a jiné předměty z historie sboru. V dolní části byla prezentována výjezdová jednotka, její technika a současná výzbroj a výstroj.

 

Slavnostní den začal shromážděním čestných hostů ve společenské místnosti hasičky. Poté všichni společně přešli na seřadiště průvodu. Do průvodu sice nebyla zařazena technika, ale zúčastnili se ho především zástupci hasičských sborů s prapory, představitelé obce a další čestní hosté. Ze zahraničí přijeli kolegové z Liptovské Tepličky (Slovensko) a také z Oberdorfu (Švýcarsko). Poté proběhla mše svatá, kterou před místní kaplí sloužil R. D. Rostislav Novotný, O. Praem. Následoval oběd pro čestné hosty a po něm proběhla krátká prezentace hasičů ze švýcarského Oberdorfu. Mimo základních informací o jejich obci a činnosti hasičů byl představen jejich vlastní komunikační systém a možnosti jeho využití.

 

Po příjezdu hosta nejvýznamnějšího, kterým byl hejtman Jihomoravského kraje dr. Bohumil Šimek, byla zahájena slavnostní schůze. Na jejím počátku přednesla starostka sboru zprávu o historii sboru a jeho činnosti od založení do současnosti. Následovaly pozdravy čestných hostů a předání vyznamenání, medailí a čestných plaket. Medaile byly uděleny především dlouholetým a zasloužilým členům sboru a aktivním členům současného výboru. Poprvé v historii bylo uděleno nejvyšší vyznamenání Moravské hasičské jednoty, a to panu Václavu Gottwaldovi – In memoriam. Medaili převzal jeho syn Václav. Čestné plakety získaly spolupracující organizace za dlouhodobou spolupráci (sportovci, myslivci, rybáři, HS Zastávka) a také ředitel územního odboru Vyškov plk. Ing. Václav Kovář a zahraniční kolegové ze Slovenska a Švýcarska. Sbor obdržel při příležitosti svého výročí pamětní stuhu na prapor od prezidenta Moravské hasičské jednoty.

 

V odpoledních hodinách začal odborný a kulturní program na hřišti „za humnama“. Na jeho počátku pozdravil všechny návštěvníky hejtman Jihomoravského kraje, který sboru také předal pamětní stuhu na prapor. Poté se všichni přesunuli k rybníku, kde byla připravena ukázka záchrany tonoucího a poskytnutí první pomoci. Ukázku předvedla Vodní záchranná služba Brno a po ní byli její členové k dispozici zájemcům, kteří si mohli vyzkoušet např. házení záchranného lana tonoucí osobě. Následovalo hašení menšího požáru historickou koňkou. Byly připraveny hned dvě: ze Šaratic a z Mouřínova. Během přípravy dalšího programu se představila taneční skupina paní Bartuschkové ze Slavkova. Hned po ní následovala praktická ukázka nesprávného hašení friťáku či hořícího oleje v hrnci. Správný postup při řešení této situace předvedli hasiči ze Zastávky.

 

Zástupci Školního a výcvikového střediska Brno si připravili transport těžkého pacienta pomocí speciálního nástavce na žebříku. Komentovaná ukázka přilákala všechny diváky, kteří pohledem doprovázeli připoutaného pacienta do výšky. Poté byl dán prostor kynologům, kteří předvedli se svými pejsky vyhledání nebo zadržení osoby a další nacvičené úkony. Airbagem je již nyní vybavena většina automobilů, proto byla zařazena ukázka jeho vystřelení a co všechno způsobí. Další vystoupení si připravili mladí hasiči z Hrušek. Jednalo se o taneční vystoupení, které měli připravené na soutěž Firedance.

 

Další zajímavou ukázkou byla záchrana osoby ze suti a rozstřel velkého kamene. Po ní byli připraveni lezci se slaněním z koše, kteří se spustili dolů se zachraňovaným dítětem. Dobrovolně se jako figurant přihlásil mladý hasič Davídek Entler, který se vůbec nebál a nechal se nejdříve vyvézt a potom spustit dolů, pochopitelně se záchranářem a zcela bezpečně. Závěr ukázek patřil hašení hořícího automobilu, které předvedli hasiči ze Slavkova. Všechny odborné ukázky pomohl zajistit a zorganizovat ředitel územního odboru Vyškov plk. Ing. Václav Kovář, bez něhož by nebylo možné sestavit tak pestrý program. Proto mu patří velké poděkování.

 

Během celého odpoledne byla vystavena historická i soudobá hasičská technika. Odvážlivci si mohli vyzkoušet jízdu na některém ze speciálních kol, které připravil Martin Zehnal – Cyklokuriozity. K dispozici byl rovněž vrtulník a zájemci si mohli zaplatit vyhlídkový let nad naší obcí za zvýhodněnou cenu. Proběhlo také losování zakoupených lístečků a tři výherci získali let vrtulníkem zdarma. Ve večerních hodinách proběhla taneční zábava s kapelou Panorama.

 

Hasiči se rozhodli, že při příležitosti svého velkého dne finančně podpoří rodinu, která má postižené děti. Byla oslovena paní Kosmáková z Újezda, která má postižené hned tři chlapce – trojčata. Kluci se na naši akci přijeli také podívat. Zájemci mohli přispět do oficiální sbírky nebo si zakoupit tričko s logem organizace (Společnou cestou s námi, z. ú.), která pomáhá postiženým dětem a jejímž cílem je vybudovat zařízení pro péči o postižené děti. Získané peníze za prodej triček byly společně s výtěžkem za prodané lístky na vrtulník také předány do sbírky. Celkově byla na děti vybrána částka 13 745,- Kč. Věříme, že jim přispěje k usnadnění jejich nelehkého života s handicapem, příp. na realizaci jejich velkého plánu na vybudování zařízení.

 

Celá akce byla velmi náročná na přípravu a zejména její personální zajištění si vyžádalo celý tým hasičů a rovněž nehasičů. Bez pomoci zástupců ostatních spolků a dalších dobrovolníků by nebylo možné zvládnout vše potřebné, tj. přípravu areálu, zajištění občerstvení pro návštěvníky akce, pomoc při programu a také při závěrečném úklidu. Všem, kteří se zapojili a pomohli, patří velké poděkování.

 

Velmi si toho vážíme!

 

Foto zde.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.