Odborná konference 28. 11. 2015

01.12.2015 18:47

Prezidium Moravské hasičské jednotky uspořádalo i v letošním roce odbornou konferenci členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR. V sobotu 28. listopadu 2015 zaplnili hasiči jeden z přednáškových sálů Fakulty chemické VUT, aby si vyslechli zajímavé tematické příspěvky. Do Brna se vypravila i skupina šesti hrušeckých hasičů.

Konferenci zahájil prezident Moravské hasičské jednoty. Hned v úvodu zmínil motto „Za profesionalitu dobrovolných hasičů“, k jehož  naplnění napomáhá mimo jiné i vzdělávání a odborné konference tohoto typu.

První příspěvek byl věnován vyhodnocení zásahů jednotek IZS při sesuvech půdy na území Jihomoravského kraje v roce 2014 (v obcích Dolní Věstonice, Strachotín, Bulhary a Milonice). Vzhledem k tomu, že se hasiči účastní i mimořádných událostí s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu, byl druhý příspěvek zaměřen na informace o postupech při podezření na riziko šíření Eboly. Kromě obecných informací o jednotlivých krocích při zjištění nákazy u obyvatel bylo prezentováno taktické cvičení, které proběhlo na mezinárodním letišti v Brně-Tuřanech na počátku letošního roku.

V rámci konference je každoročně dán prostor pro prezentaci firem, které vybavují zásahové jednotky výzbrojí a výstrojí. Letos představil zástupce firmy Dräger novou hasičskou přilbu.

Další příspěvek seznámil hasiče s náplní a činností Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín, který má celorepublikovou působnost a je určen pro zásahy při mimořádných událostech většího rozsahu nebo tam, kde je zapotřebí větší a speciální technika, příp. speciální služby (střelmistři, kynologové, potápěči apod.). Instruktor potápění Policie ČR přiblížil náplň a činnost jediné policejní potápěčské jednotky na území naší republiky. Její členové mají například výcvik v jeskynním potápění, potápění pod ledem, potápění v biohazardu apod.

V samotném závěru konference byly vylosovány praktické věcné ceny, které mají souvislost s činností a aktivitami dobrovolných hasičů (svítilny, hasicí přístroje do vozidel apod.).

Hasiči si odnesli z konference celou řadu nových poznatků, které využijí při své činnosti. Její obsah hodnotili velmi pozitivně. Lze tedy bezesporu říci, že odborná konference přispěla nejen ke zvýšení jejich odborných znalostí, ale také k jejich připravenosti na mimořádné situace.

 

Foto z akce zde.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.