Beseda s občany 14. 3. 2009

18.08.2009 15:44

Dne 14. března 2009 jsme uspořádali Besedu s občany. Všichni zájemci o besedu, kteří si udělali v sobotu odpoledne čas, měli možnost získat nejnovější informace z různých oblastí.

Novinky týkající se změny zákona o provozu na pozemních komunikacích a změny některých dalších zákonů, dále informace k dopravním nehodám, přestupkovému řízení apod. přednesli kpt. Petr Matoušek (Odbor služby dopravní policie Správy Jihomoravského kraje Policie ČR) a prap. Radovan Reich (vedoucí oddělení silničního dohledu Správy Jihomoravského kraje Policie ČR).

Další část byla zaměřena na prevenci požárů a zejména na povinnosti fyzických a právnických osob v případě požáru. Tématu se věnoval velitel stanice Slavkov npor. Bohumír Hrabovský.

Poté následovala krátká prezentace Vodní záchranné služby Nové Mlýny. Krátký film, v němž bylo zachyceno tzv. desatero pravidel správného chování u vody, doplnil Ing. Stanislav Hrdlička. Se základy první pomoci v různých situacích nás seznámila MUDr. Jitka Krouželová. Nechyběla samozřejmě ani praktická ukázka obnovení základních životních funkcí. V závěru besedy pak zájemcům změřila TK.

Informace z oblasti dopravy doplnil JUDr. Jan Lukáš. Následovaly dotazy účastníků, které se nejvíce týkaly dopravních nehod, samozřejmě bodového systému, odhadu výše škody na vozidlech při dopravní nehodě a v neposlední řadě vyplňování „Záznamu o dopravní nehodě“.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.